Lamar Wakefield’s 41 inch bull moose

Lamar Wakefield's 41 inch bull moose